Bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés

A könyvviteli szolgáltatáson belül egy speciális szakterületté nőtte ki magát a bér- és munkaügy. Szerteágazó ismeretanyagával magas szinten képzett kollegáink oldják meg a vállalkozások ez irányú igényeit.

A teljesség igénye nélkül a feladat az alábbi területekre terjed ki:

 • munkavállalók törzsadatainak nyilvántartása
 • havi bérszámfejtés elkészítése
 • bérpótlékok, egyéb juttatások számfejtése
 • jövedelmekkel, járulékokkal kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatás
 • önkéntes nyugdíjpénztári bevallások elkészítése
 • adatszolgáltatások teljesítése
 • munkaügyi- és bérstatisztikák elkészítése
 • fizetendő adók és járulékok listájának elkészítése a bérszámfejtés adataiból
 • igény szerinti munkaügyi nyilvántartások, statisztikák
 • biztosításra kötelezettek bejelentése illetve kijelentése elektronikusan az NAV rendszerébe
 • a betegszabadság idejére járó - a társaságot terhelő - ellátások számfejtése
 • hiányzások, szabadságok és jelenléti ív alapján a főállású dolgozók aktuális havi bruttó bérének számfejtése
 • megbízási díjak, tagi kivétek, osztalék, egyéb juttatások számfejtése
 • béren kívüli juttatások elszámolása, nyilvántartása
 • kilépő dolgozók leszámoltatása, a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos, előírt igazolások kiadása
 • évi rendes szabadságok megállapítása, nyilvántartása
 • táppénzek, Gyed ügyintézése
 • Adóellenőrzés esetén a cégképviseletet
 • Az ellenőrzési jegyzőkönyv észrevételezését
 • Szakmai közreműködést a határozatok esetleges fellebbezésében
 • A cég képviseletét másodfokon